Over stichting Borealis

Doelstelling van stichting Borealis

Wat willen wij?

Stichting Borealis wil een promotor en verbinder zijn van podiumkunsten. Wij faciliteren artiesten, producenten en makers om zo een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele producties te realiseren.

In samenwerking met de Backstage Community Nederland bouwen we verder aan een actieve Community van cultuurprofessionals en zzp-ers en ondernemers die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector.

Naast projectmatige evenementen, concerten en uitvoerende kunsten is er maakruimte voor educatieve projecten, festivals en kennisontwikkelingsprogramma’s.

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor cultuur en cultuurparticipatie in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), in samenwerking met alle belanghebbenden op gebied van cultuur, cultuureducatie en amateurkunst.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het creëren, organiseren en stimuleren van artistiek hoogwaardige concerten,
   culturele activiteiten, festivals en educatie- en kennisontwikkelingsprogramma’s;
  2. het verbinden van professionele musici in Noord Nederland in een breed — kennisnetwerk;
  3. het ontwikkelen en initiëren van nieuw repertoire en producties voor het — culturele veld;
  4. het uitdragen van de culturele identiteit van de (amateur)muziek in Noord- -Nederland;
  5. het uitdragen van het belang van een optimaal cultureel leven/klimaat voor artiesten alsmede het verhogen van de algehele culturele bewustwording;
  6. het verduurzamen en professionaliseren van de stichting zelf;

Bestuur van stichting Borealis

Het bestuur a.i. wordt gevormd door een drietal bestuurders.

 • Voorzitter: Henriëtte Veenstra
 • Secretaris: Martjo Dijkema
 • Penningmeester: Margreet Uildriks

Artistieke en zakelijke leiding: Martijn Veenstra

Jaarverslag

 • Jaarverslag 2020